Historia Blue Knights International

Blue Knights jest międzynarodowym motocyklowym klubem stróżów prawa, który narodził się w Stanach Zjednoczonych. Na olbrzymich połaciach Ameryki, na ginących w bezkresnej dali highwayach, pełnią swoją służbę policjanci na motocyklach. W 1974 roku powstaje idea założenia klubu dla ludzi, którzy będąc policjantami, pilnują przestrzegania prawa na drogach. Ojcem założycielem (używając słów Konstytucji amerykańskiej) jest Ed Gallant (Edek), oficer policji w Bangor w stanie Maine. Nazwa „Blue Knights” (Błękitni Rycerze) była pomysłem Davida Colemana, jednego z policyjnych szefów, natomiast znaczek zaprojektował cywil Jan Bryant.  Z czasem klub rozrósł się i podzielił na samodzielne oddziały (konferencje), oczywiście najpierw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W tym czasie powstaje starannie opracowany statut (konstytucja) klubu, w którym są dokładnie opisane cele, zadania, warunki uczestnictwa i środki na utrzymanie organizacji. Informacja o klubie obiega Świat. Do „Błękitnych Rycerzy” dołączają ich koledzy z Australii, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Szwajcarii, Niemiec, Norwegii, Meksyku ... i z Polski. Aktualnie klub zrzesza na terenie 28 krajów w 586 oddziałach ponad 20. tys. członków. Poszczególne oddziały podlegają pod Konferencję Atlantycką i Konferencję Europejską. Samotność dokucza nawet najtwardszym sercom, szczególnie przemierzającym w pojedynkę na swoim motocyklu wielkie przestrzenie i tym, którzy najczęściej nie są pustelnikami. Ogromna większość tych samotnych jeźdźców jest mocno zakorzeniona w otaczającej ich kulturze i cywilizacji. Któż lepiej rozumie koleżeństwo i przyjaźń od motocyklisty, którego długo otaczała dzika przyroda i który zmaga się z przeciwnościami natury i techniki. Członkowie klubu mówią, że „nagrodą jest radość przebywania wśród innych ludzi przestrzegających praworządności, ale równocześnie kochających motocykle. Być wśród przyjaciół niezależnie od kraju ich zamieszkania i otrzymywać pozdrowienia od jeszcze niespotykanych ludzi. Nie ma obcych wśród Błękitnych Rycerzy, są tylko nie spotkani koledzy”.  Klub na całym świecie wspomaga pomocą finansową dzieci, szczególnie chore na raka i choroby serca, dając im w ten sposób, w miarę możliwości szansę na dłuższe i szczęśliwe życie. Członkowie klubu starają się żyć godnie i uczciwie, tym samym szczycić się hasłem „RIDE WITH PRIDE” – JEDŹ Z DUMĄ. Celem zrzeszenia jest zapewnienie wzajemnej pomocy, promowanie i rozwijanie sportu motocyklowego oraz bezpiecznej jazdy motocyklem, służba w interesie właścicieli i użytkowników motocykli, promowanie przykładem bezpiecznej jazdy i czerpania radości z jazdy motocyklem, pielęgnowanie ducha braterstwa między stróżami prawa a społeczeństwem. Klub jest na swój sposób elitarny, gdyż przy całej swej masowości, może mieć członków wyłącznie spośród ludzi, którzy mają obowiązek strzec przestrzegania prawa wśród społeczeństwa. Dotyczy to więc: Policji, Straży Granicznej, CBŚ, CBA, Urzędu Celnego czyli tych, którzy noszą broń i kajdanki, mogą ich użyć dla ochrony innych ludzi. Naturalnie, muszą też być motocyklistami, co ich łączy silniejszymi więzami, dużo mocniejszymi niż noszone przy paskach kajdanki.


Historia Blue Knights Poland

W latach 1995 - 1996 miały miejsce nieoficjalne spotkania przyszłych założycieli polskiego oddziału. Równolegle trwały oficjalne rozmowy z władzami Konferencji Europejskiej oraz władzami Blue Knights w USA o możliwości powstania oddziału w Polsce. Dzięki Markowi Ołonkowskiemu w 1997 roku klub Blue Knights Polska I dostaje zgodę i zostaje oficjalnie zarejestrowany. Od 1997 roku liczą się więc oficjalne (sygnowane nazwą Polska I) Zloty Międzynarodowe. W dniach 15 – 17 lipca 1997 roku, odbył się pierwszy oficjalny Międzynarodowy Zlot w miejscowości Krzywaniec. W latach następnych powstawały nowe chaptery na terenie polski gdzie obecnie istnieje siedem oficjalnie zarejestrowanych oddziałów BKPL, jednocześnie widać zalążki nowych na terenie Polski.