Blue Knights Poland 4 North

Witaj na stronie internetowej Międzynarodowego Klubu Motocyklowego Stróżów Prawa.

Skontaktuj się z Nami!

Najnowsze wiadomości

Blue Knights International

Blue Knights jest międzynarodowym motocyklowym klubem stróżów prawa, który narodził się w Stanach Zjednoczonych. Na olbrzymich połaciach Ameryki, na ginących w bezkresnej dali highwayach, pełnią swoją służbę policjanci na motocyklach. W 1974 roku powstaje idea założenia klubu dla ludzi, którzy będąc policjantami, pilnują przestrzegania prawa na drogach. Ojcem założycielem (używając słów Konstytucji amerykańskiej) jest Ed Gallant (Edek), oficer policji w Bangor w stanie Maine.

Nazwa „Blue Knights” (Błękitni Rycerze) była pomysłem Davida Colemana, jednego z policyjnych szefów, natomiast znaczek zaprojektował cywil Jan Bryant.  Z czasem klub rozrósł się i podzielił na samodzielne oddziały (konferencje), oczywiście najpierw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W tym czasie powstaje starannie opracowany statut (konstytucja) klubu, w którym są dokładnie opisane cele, zadania, warunki uczestnictwa i środki na utrzymanie organizacji. Informacja o klubie obiega Świat. Do „Błękitnych Rycerzy” dołączają ich koledzy z Australii, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Szwajcarii, Niemiec, Norwegii, Meksyku … i z Polski.

Aktualnie klub zrzesza na terenie 28 krajów w 586 oddziałach ponad 20. tys. członków. Poszczególne oddziały podlegają pod Konferencję Atlantycką i Konferencję Europejską. Samotność dokucza nawet najtwardszym sercom, szczególnie przemierzającym w pojedynkę na swoim motocyklu wielkie przestrzenie i tym, którzy najczęściej nie są pustelnikami. Ogromna większość tych samotnych jeźdźców jest mocno zakorzeniona w otaczającej ich kulturze i cywilizacji. Któż lepiej rozumie koleżeństwo i przyjaźń od motocyklisty, którego długo otaczała dzika przyroda i który zmaga się z przeciwnościami natury i techniki. Członkowie klubu mówią, że „nagrodą jest radość przebywania wśród innych ludzi przestrzegających praworządności, ale równocześnie kochających motocykle. Być wśród przyjaciół niezależnie od kraju ich zamieszkania i otrzymywać pozdrowienia od jeszcze niespotykanych ludzi. Nie ma obcych wśród Błękitnych Rycerzy, są tylko nie spotkani koledzy”.

Klub na całym świecie wspomaga pomocą finansową dzieci, szczególnie chore na raka i choroby serca, dając im w ten sposób, w miarę możliwości szansę na dłuższe i szczęśliwe życie. Członkowie klubu starają się żyć godnie i uczciwie, tym samym szczycić się hasłem „RIDE WITH PRIDE” – JEDŹ Z DUMĄ.

Celem zrzeszenia jest zapewnienie wzajemnej pomocy, promowanie i rozwijanie sportu motocyklowego oraz bezpiecznej jazdy motocyklem, służba w interesie właścicieli i użytkowników motocykli, promowanie przykładem bezpiecznej jazdy i czerpania radości z jazdy motocyklem, pielęgnowanie ducha braterstwa między stróżami prawa a społeczeństwem. Klub jest na swój sposób elitarny, gdyż przy całej swej masowości, może mieć członków wyłącznie spośród ludzi, którzy mają obowiązek strzec przestrzegania prawa wśród społeczeństwa. Dotyczy to więc: Policji, Straży Granicznej, CBŚ, CBA, Urzędu Celnego czyli tych, którzy noszą broń i kajdanki, mogą ich użyć dla ochrony innych ludzi. Naturalnie, muszą też być motocyklistami, co ich łączy silniejszymi więzami, dużo mocniejszymi niż noszone przy paskach kajdanki.

Blue Knights Poland

W latach 1995 – 1996 miały miejsce nieoficjalne spotkania przyszłych założycieli polskiego oddziału. Równolegle trwały oficjalne rozmowy z władzami Konferencji Europejskiej oraz władzami Blue Knights w USA o możliwości powstania oddziału w Polsce. Dzięki Markowi Ołonkowskiemu w 1997 roku klub Blue Knights Polska I dostaje zgodę i zostaje oficjalnie zarejestrowany. Od 1997 roku liczą się więc oficjalne (sygnowane nazwą Polska I) Zloty Międzynarodowe. W dniach 15 – 17 lipca 1997 roku, odbył się pierwszy oficjalny Międzynarodowy Zlot w miejscowości Krzywaniec. W latach następnych powstawały nowe chaptery na terenie polski gdzie obecnie istnieje siedem oficjalnie zarejestrowanych oddziałów BKPL, jednocześnie widać zalążki nowych na terenie Polski.

Chapters

POLAND IV NORTH

www.blueknights4.pl

POLAND VII
GÓRNY ŚLĄSK

www.bkpl7.pl

POLAND VIII

www.bkpl8.org

POLAND X

POLAND XI

POLAND XII

www.facebook.com