W związku z otwarciem naszej strony internetowej, pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do pomocy w jej stworzeniu, przede wszystkim Panu Adamowi Drążkiewiczowi z Agencji Ubezpieczeniowej T.U Allianz Polska S.A, bez którego bezinteresownej pomocy nie powstałaby, jak też firmie WS Media Joanny Stoltman, która wykonała całość projektu.
Otwarcie tej strony pozwoli na łatwiejszy kontakt wszystkich członków Blue Knights oraz osób zainteresowanych klubem i jego działalnością.

Z wyrazami szacunku
Blue Knights Poland IV North