Otrzymaliśmy zaproszenie od Andreasa z BK Germany XXX na organizowany przez niego zlot IPA połączony z trasą krajoznawczą po Narodowym Parku Niedersächsisches Wattenmeer, który ma się odbyć w dniach 25 – 27 września 2009 r.
Więcej w Kalendarzu