Z uwagi na dużą ilość chętnych wstępnie zarezerwowaliśmy dodatkowe miejsca noclegowe w sąsiednim hotelu mieszczącym się w Ostrzycach.

Dodatkowy hotel jednak znajduje się w odległości 1 km od bazy, gdzie będzie wyżywienie i dozorowany parking.

Jest to propozycja dla osób, które chciałyby przyjechać na zlot, jednak nie wystarczyło miejsc na terenie bazy imprezy.
Cena i warunki lokalowe pozostają bez zmian (pokoje 2, 3 i 4-osobowe).