Wszystkim uczestnikom zlotu – bezpiecznej trasy!!!