W dniach 11 – czerwca 2010 r., odbędzie się III Ogólnopolski Zlot Motocyklowy
Funkcjonariuszy Służb Mundurowych w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Sulejowie.
W tym roku impreza organizowana jest pod hasłem: „600 – lat później”, czyli jako towarzysząca rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.

Przebieg zlotu:

11.06.2010 – piątek:
– do godz. 18.00 – przyjazd uczestników zlotu, rejestracja, zakwaterowanie
– 18.30-22.00 – kolacja

12.06.2010 – sobota
– 8.00-8.30 – śniadanie,
– 9.00 – wyjazd na paradę,
– 9.30-11.00 – Msza Św. na Podklasztorzu, spotkanie z władzami Sulejowa,
– 11.00-11.45 – przejazd na trasie Podklasztorze – Piotrków Trybunalski (Rynek),
– 11.45-12.15 – prezentacja motocykli dla mieszkańców miasta Piotrkowa
Trybunalskiego,
– 12.15-13.00 – przejazd z Piotrkowa Tryb. do Wolborza,
– 13.00-13.30 – spotkanie z władzami miasta Wolborza, złożenie wieńca pod
pomnikiem Czynu Grunwaldzkiego,
– 13.30-14.00 – powrót do ośrodka,
– 14.30 -15.00 – obiad,
– 16.00-18.00 – konkursy z nagrodami o tematyce motocyklowej,
– 18.00-20.00 – koncert zespołu rockowego,
– 9.00- 22.00 – grill dla uczestników zlotu.

13.06.2010 – niedziela
– 9.00-10.00 – śniadanie,
– od godz. 10.00 – wyjazd uczestników zlotu

Więcej na: III Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Funkcjonariuszy Służb Mundurowych