21 maja 2011 roku, o godz. 15.00, w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie odbędzie się I ŻUKOWSKA MSZA MOTOCYKLISTÓW.
Uczestnicy, po mszy zapraszeni zostali na ognisko z pieczeniem kiełbasek przy rockowej muzyce. Upamiętnieniem spotkania w Żukowie ma być znaczek magnetyczny przyczepiony na motocykl.
Idea znalazła swoją realizację dzięki grupie zapaleńców z okolic Żukowa, przy przychylności ks. prałata Ireneusza Bradtke – proboszcza parafii WNMP w Żukowie oraz parafialnego zespołu CARITAS, wsparcia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie oraz licznych sponsorów.