Podczas jednego ze spotkań pojawił się pomysł wspólnego wyjazdu na Litwę.
Planowane jest spędzenie 4-5 dni w siodłach. Noclegi w namiotach lub kwaterach prywatnych.
Termin uzależniony jest od pogody:
I – okres długiego weekendu majowego
II – 17-20 maja

Przewidujemy zwiedzenie Augustowa, Druskienik, Trok i Wilna.
Wszyscy chętni proszeni o kontakt.

Stanęło na dacie 28 kwietnia – 02 maja.