Zgodnie z ustaleniami Zarządu Klubów i dzięki uprzejmośći Blue Knights Poland I uruchomiono ogólne forum Blue Knights Poland pod adresem:

http://blueknights.pl/forumbk/index.php


Formu jest oczywiście zbiorem zamkniętym. Dostęp jest uzależniony od zalogowania się i akceptacji administratora w uzgodnieniu z Zarządem danego Oddziału.