Informujemy, iż do siedziby Klubu wpłynęła pisemna rezygnacja Janusza z pełnionej funkcji Prezydenta. Powodem takiej decyzji, są zgodnie z pismem, względy osobiste.
Dziękujemy za wysiłek jaki poniósł w utworzenie i rozwój chapteru!
O terminie nowych wyborów poinformujemy w najbliższym terminie.