W piątek uczestniczyliśmy w spotkaniu Zarządów klubów Blue Knights w Polsce. Omówiliśmy, poza sprawami bieżącymi, terminy najbliższych spotkań i wyjazdów, jak też funkcjonowanie wspólnego forum klubowego. Szczegóły zostaną przedstawione podczas najbliższego zebrania Oddziału.