11 stycznia rodzina Blue Knights Germany powiększyła się o nowy chapter.
Oddziałowi nadano numer XXXVI