Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Warto więc uwzględnić m.in. poniższą informację podczas wypełniania deklaracji PIT!!!

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.
Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe, dzięki któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.

Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z:
– zbiórek pieniężnych
– darowizn
– spadków
– zapisów
– subwencji
– dotacji

Pomoc udzielana jest w formie:
– zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.
– stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
– organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach
– dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot

Adres e-mail: [email protected]

Numer konta Fundacji:
PKO BP SA VI o/Warszawa 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167
Podziel się podatkiem

Fundacja jest na liście organizacji pożytku publicznego w serwisie internetowym: www.ms.gov.pl. Numer fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ 0000101309.

Dodatkowe dobrowolne wpłaty można przekazywać na konto:

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nr konta: PKO BP VI O/Warszawa
74102010680000180200599167

Każdy grosz wspomoże rodziny osierocone przez policjantów, którzy polegli na służbie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i wszelka pomoc podopiecznym rodzinom możliwa jest wyłącznie dzięki życzliwości i hojności ludzi dobrej woli.