22 marca uczestniczyliśmy w spotkaniu Zarządów Blue Knights Poland.
Ustalenia ogłoszone zostały na ogólnym forum Blue Knights Poland.
Osoby, które dotychczas nie zalogowały się na forum, a chciałyby to uczynić, proszę o kontakt z sekretarzem.
Nadmieniam, iż ustalenia zostaną także przedstawione na naszym majowym spotkaniu!!

Organizacja kolejnego spotkania, najprawdopodobniej grudniowego, należy tym razem, do naszych obowiązków.