W kalendarzu pojawiła się propozycja wyjazdu do Irlandii z braćmi z BK PL VII.
Zainteresowani proszeni o kontakt z Zarządem.