W dniach 13-14 grudnia 2014 roku odbędzie się spotkanie zarządów Blue Knights Poland.
O ustaleniach niezwłocznie poinformujemy po powrocie.