Podczas zebrania Zarządów ustalono, iż oficjalne zakończenie sezonu motocyklowego Blue Knights Poland 2015 zorganizuje chapter III.
Impreza najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu i będzie połączona z zielonogórskim winobraniem.
Szczegóły przedstawimy w chwili otrzymania wszystkich informacji.

Przypominamy, iż z uwagi na organizowaną European Convention 2015, na wiosnę nie odbędzie się żaden oficjalny zlot Blue Knights Poland rozpoczynający sezon.

Wstępnie, wiosna 2016 będzie należała do nas!