Zgodnie z ustaleniami, które zapadły na niedawnym spotkaniu Zarządów, w dniach 09-11 września 2016 r. na terenie OW Wieżyca organizujemy ogólnopolskie zakończenie sezonu motocyklowego Blue Knights Poland.
Zmieniono pierwotny termin z uwagi na przedstawioną argumentację przedstawicieli poszczególnych oddziałów.
Szczegóły niedługo w kalendarzu.

Jednocześnie podajemy propozycje wyjazdów, które systematycznie umieszczane są w Kalendarzu.