Wyjazd uczestników na zlot kończący sezon w Jastrzębiej Górze nastąpi w dniu 08 września 2017 r., o godz. 08.00 sprzed kartuskiej komendy.