BK VIII oficjalnie zaprasza brać motocyklową na zakończenie sezonu 2019 do ośrodka „Orle Gniazdo” miejscowość Hucisko w dniach 06-08.09.2019 r.
koszt 290 zł/ osoba. Termin wpłat – 15 lipca.
Plan:

06 września – piątek:
– 16.00 – kolacja
– 18.00 – przywitanie uczestników
– 18.45 – impreza

07 września – sobota:
– 09.00 – 10.00 – sniadanie
– 11.00 – wycieczki. Zwiedzanie zamków Ogrodzieniec, Bobolice, Pieskowa skała i Maczuga Herkulesa. 2 trasy do wyboru: 60 km i 120 km.
– 16.00 – posiłek
– 17.00 – gry i zabawy
– 19.00 – część oficjalna i impreza

08 września – niedziela:
– 09.00 – 11.00 – śniadanie
Wyjazdy

otrzymaliśmy informację dotyczącą wcześniejszego przyjazdu:

…”Informujemy, że dla księżniczek i rycerzy przybywających z dalekich grodów na biesiadę rycerską do Orlego Gniazda w Hucisku, jest możliwość przybycia w dzień poprzedzający wielkie wydarzenie tj czwartek 05.09. Koszt celi rycerskiej za dwie osoby to 100 denarów bez jadła, które można będzie zamówić w królewskiej kuchni. Jednak wielki Kontur zamczyska, zastrzegł sobie, aby w celach były składane dwie głowy. W przypadku złożenia jednej głowy w celi dwuosobowej, nieszczęśnik, niestety będzie musiał opłacić również 100 denarów. Chętni do przybycia dzień wcześniej, winni o tym fakcie powiadomić sms-em Pola podając dane i kogo z kim położyć, coby uniknąć breweryjom wychendożenia tej nie przez tego, co miał chendożyć. Prosimy również o nie zmienianie, podmienianie cel oraz ich mieszkańców, bez zgody Patrona Zlotu- Manolo lub osób przez niego wyznaczonych Podczaszy- Kamil Gabor oraz Kanclerz Piwu”…