Wychodząc naprzeciw pytaniom i wnioskom, proszę o zgłaszanie kandydatów na członków Klubu. Zgodnie z ustaleniami, każdy otrzyma zaproszenia do wspólnych wyjazdów. Reszta procedury odbędzie się na utartych już zasadach.
Warunki członkostwa wyraźnie określa Konstytucja Klubu.