Wszem wobec … i każdemu z osobna obwieszczamy, iż V-ce się żeni.
Do uroczystości dojdzie 11 stycznia 2020 roku, o godz. 16.00.
Szczegóły zostaną przesłane w kolejnych informacjach.
G R A T U L U J E M Y