Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią wracamy do corocznych spotkań zarządów Klubu. 20 listopada nasi przedstawiciele skierują się na ziemię lubuską, gdzie odbędzie się zebranie zarządów Blue Knights Poland.
Tematów do omówienia pojawiło się sporo.
Ustalenia zostaną przekazane podczas naszego spotkania planowanego na przełom listopada i grudnia.

…aktualizacja… wobec tzw. siły wyższej (nasz oddział nie miał na to wpływu) nie doszło do spotkania zarządów. Zebranie z pewnością odbędzie się podczas jednych z wiosennych zlotów.