19 marca udajemy się w poznańskie na długo wyczekiwane spotkanie zarządów Blue Knights Poland.
Mamy nadzieję, iż tym razem nie zaistnieją powody do odwołania zebrania.
O ustaleniach poinformujemy zainteresowanych poprzez nasz komunikator.