04.06.2022 roku – Wiele

Karolinie i Mateuszowi życzymy aby w dalszych dniach byli tak szczęśliwi, jak w chwili pocałunku po przysiędze małżeńskiej…….. GRATULUJEMY!!