23 – 31.07.2022 roku – Czechy oraz „szwajcaria saksońska”