18 marca 2023 roku udajemy się na zebranie Zarządów Blue Knights Poland.

O ustaleniach poinformujemy niezwłocznie po powrocie.