28 października 2023 roku udajemy się na coroczne spotkanie Zarządów Blue Knights Poland. O ustaleniach poinformujemy niezwłocznie po powrocie.