Międzynarodowy Motorowy Zlot Gwiaździsty Policji jest imprezą motorową o charakterze turystyczno-sportowym. Ma na celu doprowadzenie do spotkania się policjantów- miłośników sportów motorowych z różnych państw oraz stworzenie im możliwości wymiany poglądów i wzajemnego zrozumienia, a także nawiązywania przyjaznych kontaktów ponad granicami.
Tegorocznymi organizatorami zlotu są Urząd Miejski w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Miejska Policji w Gdańsku oraz Automobilklub Toruński.
Uprawnionymi do uczestnictwa w zlocie są funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz wszyscy członkowie klubów sportowych w/w organizacji. Powyższe wyliczenie nie wyklucza jednakże innych instytucji, jeśli noszą one odmienne nazwy, ale wykonują w ramach obowiązków służbowych takie same zadania. Jako uczestnicy traktowani są wszyscy zgłoszeni kierowcy, piloci oraz osoby towarzyszące.
Jako potwierdzenie imiennego zgłoszenia każdy uczestnik zlotu gwiaździstego otrzymuje kartę startową, na której podane ma być miejsce startu (miejsce zamieszkania lub pracy), potwierdzone pieczątką urzędową lub przez kompetentny klub sportowy. Kontrola przybycia na metę znajdować się będzie na Placu Zebrań Ludowych, przy ul. 3 Maja w Gdańsku. Drogi dojazdowe będą oznakowane drogowskazami IPMC. Punkt kontrolny będzie czynny w godz. 09.00- 16.00.
Organizator zapewił również szereg interesujących wycieczek po Kaszubach.
Wiecej na http://www.ipmcrally.pl